Duurzaamheid

De Lift engageert zich voor diversiteit in de samenleving en hecht waarde aan ieders talent. Door trajecten op maat aan te bieden voor anderstaligen, dragen wij bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Onze organisatie creëert economische groei: doordat wij anderstaligen plaatsen in knelpuntberoepen in de industriële sector, zorgen we voor werkgelegenheid. De Lift leidt daarbij mensen op voor jobs die in het gewone arbeidscircuit moeilijk ingevuld raken. Veel landen hebben nog moeite om naast basisonderwijs kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden op alle opleidingsniveaus. Hier proberen wij een antwoord op te bieden door in samenwerking met bedrijven en de overheid opleidingen aan te bieden voor volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Doordat wij werkgelegenheid creëren, vervullen we ook sociale noden: we dragen actief ons steentje bij aan armoedebestrijding, garanderen een inkomen voor kansengroepen en sluiten sociale discriminatie uit.

Het Metaalbad is een concreet voorbeeld van hoe wij jobs creëren. Het Metaalbad is een screening/vooropleiding voor iedereen met interesse of ervaring in de industrie: lassers, elektriciens, pijpfitters, onderhoudstechnici,....

Tijdens het Metaalbad worden de cursisten gescreend op hun technische competenties. Op basis daarvan krijgt de vooropleiding vorm: vaktechnische vaardigheden, VCA, rekenen, technisch tekenen, Nederlands,… Iedereen krijgt een traject op maat, met een praktijkgerichte en theoretische invalshoek. Na 6 weken Metaalbad stromen de cursisten door naar een job of een finaliteitsopleiding bij STW of bij VDAB.

Metaalbad is een samenwerkingsverband tussen VDAB (Talentenfabriek en Servicepunt Industrie), sectororganisaties (FTMA, Agoria,...), stad Antwerpen en STW.