Steunpunt Tewerkstelling vzw

Bij Steunpunt Tewerkstelling vzw (STW) hebben we duurzame tewerkstelling van personen die zich in een maatschappelijk achtergestelde situatie bevinden als hoogste doel.

Duurzame tewerkstelling, wat is dat eigenlijk?

Met duurzame tewerkstelling bedoelen we tewerkstelling op lange termijn. Dit wil zeggen dat:

  • We de cursisten naar de arbeidsmarkt willen helpen met behulp van een degelijke opleiding;
  • De cursisten op lange termijn kunnen blijven functioneren in het werkveld.

Om dit te realiseren zijn, naast de nodige technische vaardigheden, ook de zogenaamde soft skills van belang (werkattitude, omgaan met collega’s, …). Daarom werken wij bij STW volgens een inclusieve aanpak waarbij het individu centraal staat en leefwereld, opleiding en arbeidsmarkt de hoekpunten vormen.

Onze trajecten beginnen altijd met de ontwikkeling van vaktechnische vaardigheden. Deze zijn namelijk essentieel om andere belangrijke voorwaarden en competenties voor tewerkstelling op lange termijn te verwerven.

Naast de vaktechnische opleidingen bieden we ook andere diensten aan de cursisten.

  • We organiseren screeningen om hun huidige technische niveau te bepalen;
  • We bieden de mogelijkheid om werkervaring op te doen in onze werkateliers;
  • We bieden taal- en jobcoaching aan.

Al deze opleidingen en diensten vinden plaats binnen een nauw netwerk van bedrijven die actief zijn in de metaalbewerking of elektriciteit.