Over De Lift vzw

De Lift is een samenwerkingsverband voor twee opleidings- en werkervaringsprojecten in de regio Antwerpen, namelijk Werkvormm vzw en Steunpunt Tewerkstelling vzw.

Iedereen verdient een kans op de arbeidsmarkt

Bij De Lift is het ons doel om kansarmen, werkzoekenden en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te ondersteunen zodat ook zij een plaatsje krijgen in het werkveld.

De Lift vzw zorgt voor ondersteunende diensten voorn haar leden en partners zodat zij zelf efficiënter kunnen werken en meer expertise kunnen verwerven.

Naast deze ondersteunende diensten heeft De Lift samen met zijn partners nog enkele andere doelstellingen voor ogen:  • Nieuwe projecten opzetten: Door nieuwe projecten op te starten, zorgen we ervoor dat ons aanbod zo goed mogelijk past bij de vraag die heerst op de arbeidsmarkt en daarbuiten.


  • Duurzame tewerkstelling: We ondersteunen elke deelnemer en cursist om op lange termijn te blijven functioneren in de werkomgeving. Dit wil zeggen dat we naast een gedreven praktische opleiding ook zorgen voor werkvloersimulaties zodat onze cursisten ook de juiste werkattitudes aan leren. Ook opleidingen voor veiligheidsattesten en Nederlands op de werkvloer zitten in ons aanbod.


  • Bewustmaking bij bedrijven: In het kader van duurzame tewerkstelling is het ook van belang dat bedrijven begrijpen dat werken met anderstaligen bijvoorbeeld een iets andere aanpak vraagt (duidelijke taal, …). Door bedrijven te bezoeken, willen wij deze expertise overbrengen.